SBAB Booli Housing Price Index

Lägenheter

Till och med oktober månad.

Område1 månad3 månader12 månaderHittills i årSedan max
Storstockholm
-1.9%
-0.2%
2.7%
4.4%
-9.2%
Storgöteborg
-2%
-1.3%
1.3%
4.4%
-11.7%
Stormalmö
-0.6%
-1.9%
0.2%
5.4%
-10%
Norra Sverige
-0.4%
-2.9%
1.2%
4.8%
-11.9%
Mellersta Sverige
-0.3%
-0.2%
2.2%
3.4%
-9%
Södra Sverige
-1.7%
-0.7%
-0.5%
3.2%
-11.6%

Hus

Till och med oktober månad.

Område1 månad3 månader12 månaderHittills i årSedan max
Storstockholm
-0.2%
-1.1%
-1.7%
1.6%
-15.9%
Storgöteborg
0.2%
-0.6%
-2.3%
-1.3%
-16.2%
Stormalmö
3.5%
4%
1.3%
7.8%
-11.8%
Norra Sverige
2.3%
0.6%
-1.6%
4.4%
-10.3%
Mellersta Sverige
-3.9%
-6.4%
-6.1%
-3.4%
-19.1%
Södra Sverige
-2.2%
-4.3%
-4.1%
0%
-16.5%